[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ

 

Thần Khí được làm từ Thần Lực còn sót lại của chúng thần từ thời, mỗi loại Thần Khí đều có năng lực độc đáo.

Khi nhân vật đạt Lv57, hệ thống Thần Khí sẽ tự động mở.

Mở hệ thống Thần Khí, có thể xem 2 tính năng Thần Khí và Tiên Linh.

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile - 1

 

Thần Khí gồm 4 loại thuộc tính Nữ Oa Thạch, Bàn Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm, Không Đồng Ấn, dùng Phù Luyện Thần Khí sẽ ngẫu nhiên tăng EXP của 1 trong số các thuộc tính này, mỗi thuộc tính khi nâng lên cấp 10/20/30... sẽ kích hoạt/nâng cấp 1 kỹ năng bị động siêu mạnh.

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile - 2

Phù Luyện Thần Khí có thể nhận ở ô N.liệu ở Shop hoặc ở trong Shop-Đổi-Quân Đoàn.

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile - 3

Tiên Linh có thể tăng nhiều thuộc tính khi kích hoạt Bàn Cờ, kích hoạt Bàn Cờ cần tiêu hao Linh Lực.

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile - 4

Linh Lực nhận khi Tụ Linh ở Mịch Linh mỗi ngày, mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ có 10 lần Mịch Linh, hiệu quả Tụ Linh càng tốt, Linh Lực nhận được càng nhiều (Tối đa 1 chữ Linh được nhận 500/600/800/1000/1500/2000 Linh Lực), khi Tụ Linh có thể dùng Phù Mãn Linh để nhận hiệu quả Tụ Linh tối đa, Phù Mãn Linh hiện tại sản sinh ở sự kiện vận hành.

[TÍNH NĂNG] THẦN KHÍ - Tiêu Dao Mobile - 5

 

Game SG140