[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI

 

Trong Tiêu Dao Mobile, mỗi môn phái đều có từng kỹ năng riêng biệt, với các hiệu ứng và chỉ số khác nhau.

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI - 1

Kỹ năng chia làm 2 phần: Kỹ Năng Chủ Động + Kỹ Năng Bị Động

【Kỹ Năng Chủ Động】

Kỹ Năng Chủ Động bao gồm 5 kỹ năng của từng môn phái, đi kèm với đó là 1 trong 3 kỹ năng nhận được thông qua việc nâng cấp Tước Vị

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI - 2

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI - 3

Kỹ năng Chủ Động của từng môn phái sẽ có 2 hướng kỹ năng khác nhau để nâng cấp, mỗi hướng sẽ đi kèm với hiệu ứng khác nhau.

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI - 4

Với việc phân chia ra như vậy, mỗi một nhân vật đều có những hướng đi hoàn toàn khác biệt khiến hệ thống kỹ năng thiên biến vạn hóa, biến ảo bất ngờ.

【Kỹ Năng Bị Động】

Kỹ năng Bị Động bao gồm 7 kỹ năng: Tăng HP - Bạo Kích - Kháng Bạo - Công - Trúng - Né - Thủ, nâng cấp sẽ được tăng chỉ số nhất định

[TÍNH NĂNG] KỸ NĂNG MÔN PHÁI - 5

Game SG140