[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN

 

Tính năng hệ thống kết hôn của game rất đơn giản, có 3 điều kiện đạt kết hôn: 2 bên đạt Lv44, 2 bên là bạn bè của nhau, hai bên khác giới và độc thân, sau đó cùng tổ đội là có thể cầu hôn, thiếu 1 trong 3 điều kiện cũng không được ~

1, Cầu hôn nhấn vào avatar đối tượng, nam nữ đều có thể gửi yêu cầu cầu hôn

2, Khi cầu hôn, sẽ xuất hiện 3 cách thức để bạn chọn

Cách 1: Tiêu 199 KNB khóa (Sau này khả năng sẽ sửa thành KNB, để tiến hành Cầu Hôn Sính Lễ Lãng Mạn

Cách 2: Tiêu 520 KNB để cầu hôn Sính Lễ Hào Hoa

Cách 3: Tiêu 1314 KNb để cầu hôn Sính Lễ Chí Tôn

(PS: Sau khi cầu hôn thành công, nhận thời trang hôn lễ, danh hiệu và đạo cụ pháo hoa tương ứng trong thư,

3, Sau khi gửi yêu cầu cầu hôn, đối phương nhấn đồng ý trong 10 phút, sẽ xác nhận quan hệ hôn nhân

4, Sau khi cầu hôn thành công, đội trưởng có thể đến kí hôn ước ở chỗ Vô Song Thành-NPC Hồng Nương

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 1

5, Khi ký hôn ước, cần 2 bên xác nhận, chọn thề ước và mặc trang bị lễ cưới (Khi cầu hôn sẽ được tặng)

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 2

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 3

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 4

6, Sau khi nhận xong giấy đăng ký, sẽ đặt trước tiệc cưới (Mỗi ngày chỉ được đặt trước 1 lần tiệc cưới, tổ chức tiệc cưới sẽ tăng Tình Duyên,

Có 3 cách thức đặt trước, mỗi loại cần tiêu khác nhau, thưởng cũng khác nhau

Tiệc cưới lãng mạn: Tiêu 199 KNB, 2 bên mỗi bên nhận 199 Tình Duyên, được mời 5 người chơi tham gia tiệc cưới

Tiệc cưới hào hoa: Tiêu 520 KNB, 2 bên mỗi bên nhận 520 Tình Duyên, được mời 10 người chơi tham gia tiệc cưới

Tiệc cưới chí tôn: Tiêu 1314 KNB, 2 bên mỗi bên nhận 1314 Tình Duyên, được mời 15 người chơi tham gia tiệc cưới

7, Sau khi đặt trước tiệc cưới thành công, sẽ vào map tiệc cưới

8, 2 bên sau khi vào map tiệc cưới, nhấn bắt đầu Bái Đường, phát ảnh động Bái Đường

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 5

9, Trong map tiệc cưới, tân nương, tân lang và tất cả khách đều có thể nhấn vào bàn tiệc để uống rượu, nhận thưởng phong phú, những mỗi người tối đa chỉ được nhận 10 lần thưởng

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 6

10, Tân nương và tân lang có thẻ mua pháo hoa và kẹo hỷ, trong map tiệc cưới dùng pháo hoa sẽ tăng độ nóng hôn lễ, dùng kẹo hỷ trong map xuất hiện đạo cụ có thể nhận

11, Khi tiệc cưới sắp mở hoặc mở, tất cả người chơi cùng phe có thể đòi thiệp mời, sau khi nhận thiệp mời mới được tham gia tiệc cưới, tân lang, tân nương có thể quản lý khách ở giao diện quản lý khách (Phát thiệp mời, từ chối thiệp mời,

12, Ngoài tiệc cưới, còn có mục Xe hoa ngao du, tieu KNB chọn 1 loại ngao du (Mỗi loại ngao du, mỗi ngày đều được dùng 1 lần, nhận nhiều Tình Duyên

Đặc biệt chú ý: Tình Duyên là tính tính riêng, ai tiêu KNB, Tình Duyên sẽ tính cho người ấy, khi bắt đầu nhấn Ngao Du sẽ nhận được, người chơi có thể không ngao du, lưu Tình Duyên ở trong nhẫn cưỡi, hai bên đều có thể dùng

Ngao du thường: 100 KNB, nhận 100 Tình Duyên

Ngao du lãng mạn: 300 KNB, nhận 300 Tình Duyên, trong quá trình Ngao Du có thể ném kẹo hỷ

Ngao du hào hoa: 800 KNB, nhận 800 Tình Duyên, trong quá trình Ngao Du có thể ném kẹo hỷ và đốt pháo hoa

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 7

13, Trong quá trình Ngao Du, tân lang và tân nương có thể nhấn nút “Ném kẹo hỷ” và “Đốt pháo hoa” ở góc dưới bên phải, gần đó sẽ xuất hiện quà có thể nhặt

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 8

14, Tiệc cưỡi, tặng quà, tặng hoa sẽ tăng Thân Mật, Thân Mật dùng nâng kỹ năng Song Tu

[TÍNH NĂNG] KẾT HÔN - 9

Tổ chức ngao du hoặc tham gia ngao du của người chơi khác để nhận Tình Duyên, Tình Duyên dùng nâng cấp nhẫn cưỡi

15, Xóa hôn nhân cần thao tác ở chỗ NPC Hồng Nương (bà mối), chỉ cần 1 bên thao tác, cần tiêu 5 vạn Bạc

PS: Sau khi xóa hôn nhân, nhẫn sẽ biến mất, chiến lực giảm, nhưng Thân Mật và Tình Duyên bản thân giữ nguyên, đến lần kết hôn sau.

 

Game SG140