[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚC VỊ

HỆ THỐNG TƯỚC VỊ

 

        Hệ thống Tước Vị là tính năng tiêu hao Công Huân chủ yếu, có thể tiêu Công Huân nâng cấp tước vị, nâng Tước Vị, thiếu hiệp sẽ nhận nhiều Buff, đồng thời mỗi ngày đều nhận bổng lộc tước vị tương ứng, còn được nhận 3 kỹ năng cực phẩm cực phẩm

 

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚC VỊ - 1

 

Công Huân khi nâng cấp Tước vị có thể nhận ở nhiệm vụ Phe Chiến, Phóng Hỏa, Đoạt Đỉnh, Áp Tiêu, Điều Tra, Vô Gian, Phá Cờ, Thảo Nghịch, cũng có thể tham gia chiến đấu, tiêu diệt người không phải của phe ta hoặc bị tiêu diệt đều có thể nhận Công Huân;

      Khi tước vị đạt Tiểu Đô Thống, có thể kích hoạt kỹ năng đầu tiên “Thiên Quân Lực”, kĩ năng có thể xóa tất cả debuff , đồng thời nhận hiệu quả miễn khống chế, tăng công 6s theo %, mục tiêu nhiệm vụ Quốc Chiến và nhiệm vụ công rất thực tế, đặc biệt là phái tầm xa, phái ra đòn, mở kĩ năng này, ẩn ở hàng sau lặng lẽ ra đòn

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚC VỊ - 2

Sau đó, khi dùng “Thiên Quan Lực” xông pha trên sa trường, nâng tước vị lên Vân Kỵ Úy, có thể kích hoạt kĩ năng thứ 2 Thần Hành Thuật, nghĩa là chạy nhanh, sau khi mở kĩ năng, không chỉ có thể xóa tất cả debuff, đồng thời nhận hiệu quả miễn khống chế, tăng tốc độ chạy theo %, khi mở ở nhiệm vụ phe, làm nhiệm vụ cùng vạn quân, quay đầu ném câu “Có giỏi thì tới đánh ta” chế giễu quân địch, ngoài nâng ý chí chiến đấu, còn có thể ngẩng đầu vỗ ngực chạy thoát;

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚC VỊ - 3

Cuối cùng, khi tước vị nâng lên Khinh Xa Đô Úy, mở kĩ năng Kim Chung Tráo, xóa mọi debufff, nhận hiệu quả miễn khống chế, tăng miễn sát thương theo %, chọn phái Đỡ Đòn đầu tiên, nếu Quốc Chiến trong tình thế bất lợi, phái ra đòn cũng có thể đội Kim Chung Tráo, đứng vững, mới đến được vị trí, mới có thể ra đòn

 

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚC VỊ - 4

 

 

      3 kĩ năng đều có đặc điểm riêng, chọn dùng theo tình hình thực tế, chỉ cần dùng hợp lí, còn có thể thay đổi cục diện chiến trường.

 

Game SG140