[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG THẦN BINH-TIÊU DAO MOBILE

HỆ THỐNG THẦN BINH

    Trong Tiêu Dao Mobile, ngoài trang bị, vũ khí, thời trang co thể thay đổi ngoại hình, còn hệ thống khác cũng có thể thay đổi ngoại hình. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người 1 trong những hệ thống như thế-Hệ thống Thần Binh:

    Ngày 3 mở server, sự kiện Tặng Thần Binh sẽ tặng Thẻ ngoại quan Thần Binh, nhận và dùng sẽ mở hệ thống Thần Binh, luyện Thần Binh có 3 tính năng nâng Chiến Lực, gồm: Nâng bậc Thần Binh, Kĩ năng Thần Binh, Thức tỉnh Thần Binh;

Nâng bậc Thần Binh:

   Thần Binh có tất cả 10 bậc, cứ nâng lên 1 bậc, ngoại quan đều có thay đổi, dùng Đan Thần Binh để nâng bậc Thần Binh, Đan Thần Binh tiêu hao cũng sẽ tăng theo bậc Thần Binh, Đan Thần Binh chủ yếu nhận ở PB Thí Luyện Thần Binh. Ngoài ra, cũng có thể mua ở Shop, nhận ở sự kiện vận hành;

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG THẦN BINH-TIÊU DAO MOBILE - 1

Kĩ năng Thần Binh:

            Khi nâng Thần Binh lên bậc 2, lần đầu mở kĩ năng Thần Binh, sau khi mở kĩ năng Thần Binh sẽ là kĩ năng sơ cấp. 6 kĩ năng khi nhân vật công mới kích hoạt kĩ năng bị động, thiếu hiệp còn có thể nâng kĩ năng lên cấp cao hơn ở Bí Kíp Thần Binh, nhận hiệu quả kĩ năng cao hơn, Bí Kíp Thần Binh hiện chỉ có thể nhận ở sự kiện vận hành.

             Ngoài ra, các thiếu hiệp có thể chọn kĩ năng hiệu quả khác nhau theo yêu cầu bản thân để nâng cấp, chọn kĩ năng phù hợp nhất với phái của mình, có thể tối đa hóa năng lực.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG THẦN BINH-TIÊU DAO MOBILE - 2

Thức tỉnh Thần Binh:

      Đan Thức Tỉnh Thần Binh dùng để tăng vĩnh viễn thuộc tính Thần Binh, bậc Thần Binh càng cao, số Đan Thức Tỉnh được dùng càng nhiều, Đan Thức Tỉnh càng nhiều, thuộc tính tăng càng cao, hiện tại, Đan Thức Tỉnh chỉ có thể nhận ở sự kiện vận hành.

        Nếu thiếu hiệp muốn luyện Thần Binh nhanh để tăng chiến lực, đừng quên tham gia PB và sự kiện liên quan mỗi ngày.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG THẦN BINH-TIÊU DAO MOBILE - 3

Game SG140