[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG QUAN CHỨC

HỆ THỐNG QUAN CHỨC

Là game mobile với tính năng Phe Chiến là tính năng nòng cốt, trong thế giới “Kiếm Đãng Bát Hoang”, quan chức trong phe là linh hồn của các phe, quyết định thịnh suy của phe. Những quan chức này là gì, có những quyền lợi nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phần dưới đây.

Mô tả quan chức

  1. Trong 1 phe có 12 quan chức: Bá Chủ Vô Song, Đại Hộ Pháp, Tuyệt Đại Giai Nhân, Tham Lang Tả Sứ, Phá Quân Hữu Sứ, Thanh Long Đảng Chủ, Bạch Hổ Đường Chủ và 5 Trấn Thủ.
  2. Sau khi kết thúc sự kiện bang chiến, bên thắng là đệ nhất bang, sản sinh Bá Chủ Vô Song, sản sinh bang trấn thủ theo điểm Phồn Vinh bang.
  3. Sau khi bãi miễn quan chức, quan chức này cần 5 phút CD mới được bổ nhiệm lại.
  4. 0h hàng ngày, chỉ cần Trấn Thủ ở lại bang trấn thủ tương ứng, bang trấn thủ sẽ được nhận Quỹ Lưu Thông; Bá Chủ Vô Song và bang bá chủ tương ứng cũng sẽ được nhận Quỹ Lưu Thông.
  5. Sôi Nổi của Binh Khí Phổ trong ngày đạt 50, hôm sau sẽ được nhận lương sôi nổi phe.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG QUAN CHỨC - 1

Mô tả quyền quan chức:

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG QUAN CHỨC - 2

Bá Chủ Vô Song

 “Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt”,trở thành Bá Chủ Vô Song, thành tựu bá nghiệp là giấc mơ của mỗi người chơi game kiếm hiệp. Bá Chủ Vô Song là đầu não và nòng cốt của phe, có quyền nhiều nhất trong phe.

1. Dùng tính năng chỉ huy và bổ nhiệm quan chỉ huy phe này;

2. Bổ nhiệm Đại Hộ Pháp, Tuyệt Đại Giai Nhân, Tham Lang Tả Sứ, Phá Quân Hữu Sứ, Chỉ Huy Quan, Thanh Long Đảng Chủ, Bạch Hổ Đảng Chủ, Ngự Lâm Quân;

3. Có danh hiệu Vinh Quang riêng của Bá Chủ Vô Song;

4. Được thực hiện các thao tác liên quan đến đồng minh;

5. Có thể phát động phe chiến trong thời gian tuyên chiến tự do;

6. Mỗi ngày được mở 2 kỹ năng Bá Chủ Vô Song riêng cho toàn phe;

7. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

8. Nhận Quỹ Lưu Thông mỗi ngày;

9. Rút Quỹ Phe, điều chỉnh tỉ lệ phát lương phe, phát lương phe;

10. Nhận lương quan chức phe;

11. Trong thời gian Phe Chiến, có thể sử dụng tính năng Tập Kết;

12. Dùng tính năng Cấm Chat;

 

Tuyệt Đại Giai Nhân

Vào thời cổ, giai nhân ngoài việc chỉ những cô gái có tướng mạo xinh đẹp, cũng thường là xưng hô của quân tử hiền nhân hoặc thê tử xưng hô với chồng.

Từ xưa, anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân yêu tài tử, là người có thể làm rung động được trái tim của Bá Chủ Vô Song, tất nhiên là sẽ có được danh xưng Tuyệt Đại Mỹ Nhân này.

1. Có danh hiệu Tuyệt Đại Giai Nhân;

2. Được thực hiện các thao tác liên quan đến đồng minh;

3.Nhận bổng lộc mỗi ngày

4.Nhận lương quan chức phe

5.Dùng tính năng cấm chat

 

Đi Hộ Pháp

Sắp xếp binh mã toàn quân, đặt ra phương châm chiến lược, có tầm nhìn xa,  là quan chức đầu tiên được Bá Chủ Vô Song bổ nhiệm, Đại Hộ Pháp đồng thời cũng có rất nhiều quyền.

1. Có danh hiệu Đại Hộ Pháp;

2.Được thực hiện các thao tác liên quan đến đồng minh;

3.Được dùng tính năng chỉ huy và bổ nhiệm Chỉ Huy Quan phe;

4. Có thể phát động Phe Chiến trong thời gian Tự Do Tuyên Chiến;

5.Nhận bổng lộc mỗi ngày;

6.Nhận lương quan chức phe;

7. Được dùng tính năng Tập Kết trong thời gian Phe Chiến;

8. Dùng tính năng cấm chat;

 

Tham Lang Tả Sứ

1. Có danh hiệu Tham Lang Tả Sứ;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

3. Nhận lương quan chức phe;

4. Dùng tính năng cấm chat;

 

Phá Quân Hữu Sứ

1. Có danh hiệu Phá Quân Hữu Sứ;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

3. Nhận lương quan chức phe;

4. Dùng tính năng cấm chat;

 

Thanh Long Đảng Chủ

1. Có danh hiệu Thanh Long Đảng Chủ;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

3. Nhận lương quan chức phe;

4. Dùng tính năng cấm chat;

 

Bạch Hổ Đường Chủ

1. Có danh hiệu Bạch Hổ Đường Chủ;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

3. Nhận lương quan chức phe;

4. Dùng tính năng cấm chat;

 

Trấn Thủ

1. Có danh hiệu Trấn Thủ;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

3. Nhận Quỹ Lưu thông mỗi ngày;

4. Nhận lương quan chức phe;

5. Bổ nhiệm chức vị Vệ Cấm Quân và Trấn Viễn Tướng Quân;

 

Chỉ Huy Quan

1. Sở hữu danh hiệu Chỉ Huy Quan;

2. Nhận lương quan chức phe;

3. Dùng tính năng chỉ huy;

4. Được dùng tính năng Tập Kết trong thời gian Phe Chiến;

5. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

 

Ngự Lâm Quân

1. Sở hữu danh hiệu Ngự Lâm Quân;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

 

Cấm Vệ Quân

1. Sở hữu danh hiệu Vệ Cấm Quân;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

 

Trấn Viễn Quân

1. Sở hữu dánh hiệu Trấn Viễn Quân;

2. Nhận bổng lộc mỗi ngày;

 

Tin khác

Game SG140