[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT

[HƯỚNG DẪN] CÀI ĐẶT TRONG GAME

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT - 1

Hệ Thống Cài Đặt trong game có chia làm 4 Hệ Thống chính: Auto - Hệ Thống - Hình Ảnh - Push

1. Auto:

Hệ thống Auto giúp chúng ta có thể sắp xếp được thứ tự ra kỹ năng, tự động nhặt vật phẩm hoặc tự động hồi sinh theo số lượt cài đặt cụ thể:

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT - 2

2. Hệ Thống:

Phần Hệ Thống giúp các Đại Hiệp có thể tùy chỉnh phần Âm Thanh trong game và các tính năng chuyển đổi tài khoản hoặc nhân vật

Ngoài ra, các Đại Hiệp có cấu hình máy yếu có thể chọn các chế độ Ưu tiên khác nhau để có thể tham gia game ổn định.

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT - 3

3. Hình Ảnh:

Phần hình ảnh giúp các Đại Hiệp có các lựa chọn ẩn/hiện các tính năng khi tham gia game.

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT - 4

4. Push:

Phần Push giúp các Đại Hiệp cài đặt về thông báo các hoạt động quan trọng không muốn bỏ lỡ khi tham gia game.

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CÀI ĐẶT - 5

 

Game SG140