[HOẠT ĐỘNG] VÔ GIAN

[HOẠT ĐỘNG] VÔ GIAN

 

Nhà Buôn là điệp viên hai mang, vừa có thể giúp địch thăm dò tình địch, cũng có thể giúp bên ta lấy tình báo, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Bạn có muốn cảm nhận cảm giác căng thẳng, kịch tính đấu trí giữa cảnh giác và phạm như như trong các phim điện ảnh kinh điển không? Chúng ta cũng có thể trở thành sứ giả quốc gia, triển khai 1 lần Vô Gian Đạo khó quên với gián điệp nước đối địch. Vậy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ sự kiện Vô Gian đạo căng thẳng, kịch tích? Chúng ta hãy cùng xem nhé.

 

[HOẠT ĐỘNG] VÔ GIAN - 1

 

【Quy Tắc】

    Nhiệm vụ Vô Gian Đạo mở cả ngày, chỉ cần đạt Lv46 sẽ được tham gia. Trong 12:00-14:00,17:00-19:00,22:00-24:00 3 khoảng thời gian này có x1.2 thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều EXP, Công Huân, Quỹ Phe, Đặc Sản Mã Thảo-Sơ.

【Giới Thiệu】

1. NPC nhận nhiệm vụ ở vị trí  (204,184) Vô Song Thành, sau khi nhận nhiệm vụ, có thể đến chỗ Ông Chủ Hành, xe ngựa ở Vô Song Thành di chuyển đến Cửu Biên Trấn, tiếp tục bộ hành đến Nhạn Môn Quan, cũng có thể nhấn ô nhiệm vụ từ Vô Song Thành đi bộ đến Nhạn Môn Quan, tất nhiên cũng có thể dùng Phù Di Chuyển Nhanh.

2, Nhà Buôn ở vị trí (179,285) Nhạn Môn Quan phe này, đến gần Nhà Buôn sẽ xuất hiện nút “Thăm Dò”, nhấn nút để thăm dò tình báo, tình báo gồm 5 phẩm chất: Trắng, lục, lam, tím, cam, trắng thấp nhất, cam cao nhất, phẩm chất càng cao, thưởng càng cao. Lần đầu được nhận miễn phí tình báo, sau đó làm mới tình b áo cần tiêu hao Đặc Sản, số Đặc Sản tiêu hao tỉ lệ thuận với lượt làm mới.

[HOẠT ĐỘNG] VÔ GIAN - 2

3. Khi chưa nhận đạo cụ nhiệm vụ phẩm chất cao nhất, ấn vào ô nhiệm vụ sẽ có nhắc nhở, nhấn xác nhận để tiếp tục thăm dò, nhấn hủy sẽ quay lại giao nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này đều ở phe mình, sẽ không bị quá nhiều người chơi địch ngăn cản, có thể yên tâm hoàn thành. Sau khi hoàn thành, có thể ở chỗ Nhà Buôn ngăn người phe khác hoàn thành nhiệm vụ Điều tra tình địch. Nhiệm vụ đầu tư ít, nhận lại nhiều thế này, các thiếu hiệp chớ vội bỏ qua.

Game SG140