[HOẠT ĐỘNG] RƯƠNG BÁU

[HOẠT ĐỘNG] RƯƠNG BÁU VÔ SONG THÀNH

 

[HOẠT ĐỘNG] RƯƠNG BÁU - 1

Thời Gian: 15:00 - 15:30

Cấp Độ Tham Gia: 40

Số Lượng: 20 lần

【Mô Tả】

   Sau khi mở sự kiện, trong Vô Song Thành ngẫu nhiên làm mới rất nhiều rương báu, trong thành có 4 khu làm mới, có thể đến để chiếm vị trí. Cứ 30s sẽ làm mới 1 đợt, có 2 loại rương: Rương - Cao vs Rương - Thường, thưởng cũng sẽ khác nhau. 

[HOẠT ĐỘNG] RƯƠNG BÁU - 2

【Mô Tả】

Thưởng và lượt của tổ đội cùng màn hình giống nhau, nên tổ đội để tham gia.

Game SG140