[HOẠT ĐỘNG] PHÁ CỜ

[HOẠT ĐỘNG] PHÁ CỜ

 

      Phá cờ là 1 trong những sự kiện tính năng PVP, thưởng phong phú, cùng cảm giác xong pha sa trường đã đời, hãy mau cầm vũ khí trong tay bạn, cùng huynh đệ chiến đấu, nhận thưởng!

[HOẠT ĐỘNG] PHÁ CỜ - 1

【Quy Tắc】

Khi nhân vật đạt Lv42, hàng ngày được tham gia sự kiện Phá Cờ, sự kiện mỗi ngày mở 2 lần, mỗi lần 20 phút, thưởng nhiệm vụ có Công Huân, Đá Trang Bị.

【Giới Thiệu】

Sau khi mở sự kiện, 4 phe thì 2 phe ghép 1 cặp, ghép sẽ căn cứ theo Phe Chiến để chia nhóm, 1-1 công thủ, 1 bên là công, 1 bên là thủ, Thiên Kỳ và Địa Kỳ lần lượt ở (123,195),(98,16) Cửu Biên Trấn;

Bên Công:

  1. Trong thời gian sự kiện, đến Cửu Biên Trấn bên thủ, gây sát thương cho bất kỳ 1 chiến kỳ nào bên thủ đều được coi là tham chiến;
  2. Trong thời hạn, phá hỏng 2 chiến kỳ của bên thủ được coi là thắng, chưa làm hỏng toàn bộ bị coi là thất bại;
  3. 1 chiến kỳ của bên thủ sau khi bị phá hổng, các chiến kỳ khác chưa bị công phá se tăng 20% HP tối đa;
  4. Công thắng sẽ được cướp 10% Quỹ Phe của bên thủ;
  5. Mỗi ngày được tham gia nhiều lần sự kiện tấn công, nhưng chỉ có lần đầu thàm gia được nhận thưởng, lượt nhận thưởng cài lại vào 0h hàng ngày;

Bên Thủ:

  1. Trong sự kiện, đến Cửu Biên Trấn bên ta, chỉ cần hoàn thành 1 lần tiêu diệt, trợ công, sẽ coi là tham chiến;
  2. Trong thời hạn, thủ 2 chiến kỳ phe ta không bị phá hổng, sẽ coi là tháng, chưa thủ được 2 chiến kỳ bị coi là thất bại;
  3. 1 Chiến kỳ bên ta sau khi bị phá hỏng, các chiến kỳ khác chưa bị phá sẽ tăng 20% HP tối đa;
  4. Thủ thất bại, sẽ bị bên công cướp 10% Quỹ Phe;
  5. Hàng ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu giai đoạn, nhận thưởng nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ và mục tiêu làm mới vào 0h hàng ngày;

 

  Vì phá hỏng cờ, sẽ tăng 20% HP tối đa cho 1 cờ khác, nên các huynh đệ bên công, tốt nhất hãy nắm chắc tần suất công, đồng thời công phá 2 Chiến kỳ!

Game SG140