[HOẠT ĐỘNG] BANG BÁ CHỦ CHIẾN

BANG BÁ CHỦ CHIẾN

   

Bang bá chủ chiến là sự kiện tìm ra Bá Chủ Vô Song thống lĩnh phe, bang chủ thắng không chỉ có quyền quản lý phe, mà còn được nhận nhiều Quỹ Bang, từ đó phát triển bang, với bao phần thưởng phong phú như thế, thiếu hiệp còn chần chừ gì nữa, hãy mau tới tham gia để trở thành Bá Chủ Vô Song, hiệu triệu quần hùng, bổ nhiệm quan viên, chỉ huy Quốc Chiến!

[HOẠT ĐỘNG] BANG BÁ CHỦ CHIẾN - 1

【Quy Tắc】

Người chơi đạt Lv34 và gia nhập bang sẽ được tham gia, sự kiện này là đấu giá +tính năng pvp, tìm ra bang khiêu chiến qua cách thức đấu giá, qua bang bá chủ chiến, tìm ra bang bá chủ cuối cùng.

【Giới Thiệu】

Đấu giá bang bá chủ:

  1. Mở bang bá chủ hiện tại, tất cả bang phe này đều được tham gia đấu giá, đấu giá từ 0:00-22:00 1 ngày trước Phe Chiến;
  2. Đấu giá là đấu giá ngầm, không hiển thị BXH đấu giá cho người chơi
  3. Bang chủ và bang phó đều có quyền ra giá, tiêu hao Bạc của chính mình, có thể thêm đấu giá, không giới hạn lượt ra giá thêm

Khiêu chiến bang bá chủ:

  1. Chiếm 3 cứ điểm Thiên, Địa, Nhân, sau khi chiếm, nhận điểm chiến trường theo thời gian chiếm. Trong cứ điểm, số người bên ta càng nhiều, tốc độ chiếm càng nhanh.
  2. Đánh bại người địa phương và chiếm cứ điểm cũng được nhận điểm.
  3. Bên nào đạt điểm mục tiêu trước sẽ thắng, trong thời hạn nếu chưa đạt điểm mục tiêu, bang nào tích điểm cao hơn sẽ thắng.
  4. Có thể tiêu hao đạo cụ hoặc xu để hồi sinh tại chỗ, sau khi dùng liên tục 3 lần hồi sinh tại chỗ sẽ cưỡng chế dùng 1 lần hồi sinh an toàn, hồi sinh đến khu an toàn phe này, sau khi dùng 1 lần hồi sinh an toàn, có thể cài lại lượt hồi sinh tại chỗ dùng liên tục

 

 

Game SG140