[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU

[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU

Áp Tiêu là 1 trong những sự kiện hàng ngày của game, sự kiện này thưởng EXP phong phú, tính năng đa dạng, sẽ được trải nghiệm cảm giác chạy như băng khi áp tiêu, cũng được biết cảm giác căng thẳng, kịch tính khi bị cướp tiêu, áp tiêu hay cướp tiêu tùy bạn chọn!

[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU - 1

【Quy Tắc】

Người chơi đạt Lv40 được tham gia, nhiệm vụ này mở cả ngày, mỗi ngày được hoàn thành 2 lần, thời gian Quốc Vận (17:00-19:00  22:00-24:00) x1.2 thưởng, hoàn thành Áo Tiêu sẽ nhận nhiều EXP, Bạc khóa, Công Huân, Quỹ Phe, Phù Cơ Bản.

【Giới Thiệu】

  1. Mỗi ngày, thiếu hiệp đều có thể đến chỗ Tướng Quân Nhu (76,285) ở Nhạn Môn Quan nhận nhiệm vụ Áp tiêu, áp tiêu cần tiêu Tiêu Kỳ, đồng thời cần nộp 5 vạn Bạc khóa làm tiền đặt cọc;
  2. Mở phẩm chất Tiêu Kỳ của Áp Tiêu quyết định phẩm chất thấp nhất của xe tiêu, phẩm chất Tiêu Kỳ gồm: Cam>Tím>Lam>Lục>Trắng, Tiêu Sư gặp ở dọc đường có thể làm mới nâng phẩm chất xe tiêu, khi xe tiêu có phẩm chất cam cao nhất, sẽ không thể nâng tiếp qua Tiêu Sư, phẩm chất càng cao, thưởng càng cao;

[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU - 2

      3. Con đường áp tiêu khá xa, có thể ấn “Tăng tốc” ở góc dưới bên phải, tăng tốc độ chạy của xe tiêu, tất nhiên, xe tiêu có thể vì bị bạn thúc, nên có bất thường trong chốc lát! Trong quá trình áp tiêu, có thể gặp phe địch tấn công, khi bị công, có thể ấn nút “Xuống xe” ở góc dưới bên phải giao diện, tiêu diệt địch, bảo vệ xe tiêu;

[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU - 3

 

      4. Sau khi hoàn thành 2 lần áp tiêu, đừng nghĩ là đã kết thúc sự kiện này, mỗi ngày thiếu hiệp còn có 5 lần cướp tiêu, đến phe địch cướp xe tiêu, phá hỏng xe tiêu địch, cũng sẽ nhận thưởng bạc phong phú!

[HOẠT ĐỘNG] ÁP TIÊU - 4

 

 

 

Game SG140